Tạ Thị Thảo Giang, Tác giả tại Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức

Tạ Thị Thảo Giang